Wózek widłowy – co musisz wiedzieć o konserwacji?

Wózki widłowe są nieodłączną częścią mechanizacji wielu firm. Pozbawienie ich konserwacji byłoby niezgodne z przepisami oraz mogłoby narazić zakład na niepożądane przestoje lub nawet być przyczyną groźnych wypadków. Zatem co musimy obowiązkowo wiedzieć na temat konserwacji wózków widłowych?

Konserwacja wózków widłowych a przeglądy

Wózki widłowe podlegają regularnej konserwacji oraz zgodnie z przepisami – kontroli przez Urząd Dozoru Technicznego. Przeglądy wózków widłowych można podzielić na:

  • przeglądy codzienne – polegają na kontroli sprawności przed przystąpieniem do pracy wózka widłowego oraz po jej zakończeniu i jest obowiązkiem jego operatora. Każdy pojazd posiada swoją książkę eksploatacyjną, w której codzienne przeglądy muszą być odnotowane. Taki przegląd można także odnotować w księdze rewizyjnej.

  • przeglądy konserwatorskie są przeglądami wymagającymi uprawnień. Muszą być regularnie wykonywane przez konserwatora. Przeglądy konserwatorskie winny być odnotowywane w dzienniku konserwacji. Wpisy sprawdza Urząd dozoru technicznego;

  • przeglądy okresowe – mają charakter kontroli i prowadzone są przez Urząd Dozoru Technicznego. W przypadku nieprawidłowości stwarzających zagrożenie inspektorzy mogą wyłączyć pojazd z cyklu pracy.

Wózki widłowe – poszczególne elementy konserwacji

Konserwacja wózka widłowego jest szczególnie ważną czynnością, gdyż to od niej zależy bezpieczeństwo i ciągłość pracy. Unieruchomienie nawet jednego z kilku wózków widłowych w firmie stwarza już poważne kłopoty w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa. Jej zadaniem jest zabezpieczenie pojazdu oraz wykrycie i usunięcie usterek. Konserwator wózka widłowego ma obowiązek sprawdzić:

  • poprawne funkcjonowanie wszystkich układów;

  • stan techniczny pełnej sygnalizacji oraz urządzeń sterujących;

  • stan i poziom zużycia wideł i łańcuchów;

  • oświetlenie;

  • stan i poziom zużycia opon.

Wózek widłowy dopuszcza się do dalszej eksploatacji po zatwierdzeniu jego sprawności przez konserwatora.

Należy wiedzieć, że za stan wózka widłowego, prawidłowość wpisów w księdze eksploatacji, terminowe przeglądy w UDT, instruktaż oraz kontrolę pracowników przy codziennych przeglądach odpowiedzialny jest jego właściciel, czyli często właściciel firmy. W przypadku wypadku wózka widłowego, spowodowanego brakiem lub złą konserwacją, także odpowiadać będzie właściciel wózka widłowego. Dlatego warto oddać pojazd do profesjonalnej konserwacji np. w https://d-h.com.pl/. Można liczyć tu na dobre ceny i warunki konserwacji wózków widłowych.

Recommended For You

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *