dyspozytor

Kurs dla dyspozytorów medycznych – jak wybrać szkolenie?

Podnoszenie swoich kwalifikacji i odświeżanie swojej wiedzy jest szczególnie ważne w zawodach zaufania publicznego. Personel medyczny w tym także dyspozytor to właśnie taka profesja. Odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta ciąży bowiem nie tylko na ratownikach, którzy znajdą się na miejscu, ale także na tym,... Read more »